Bảng giá xe Hyundai Kon Tum

Bảng giá được cập nhật mới nhất vào ngày 15/11/2022


HYUNDAI GRAN I10 SD
Liên hệ: 097.686.9119
Grand i10 1.2MT/BASE (bản taxi)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

380.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.
Grand i10 1.2MT (bản gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

425.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

Grand i10 1.2AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng.

455.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

HYUNDAI GRAN I10 HB
Liên hệ: 097.686.9119
Grand i10 1.2MT/BASE (bản taxi)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

360.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

Grand i10 1.2MT (bản gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

405.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

 

Grand i10 1.2AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng.

435.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Tiền mặt: 5.000.000 VNĐ
 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

HYUNDAI ACCENT 2021
Liên hệ: 097.686.9119
Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn)

5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng.

426.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.
Accent 1.4 MT (Gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng.

475.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.
Accent 1.4 AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

504.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Tiền mặt: 10.000.000 VNĐ
 • Phụ kiện kèm theo xe.
Accent 1.4 AT (Đặc biệt)

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

545.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Tiền mặt: 10.000.000 VNĐ
 • Phụ kiện kèm theo xe.
HYUNDAI ELANTRA 2023
Liên hệ: 097.686.9119
Elantra 1.6 AT TC

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

599.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

Elantra 1.6 AT ĐB

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

669.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

 

Elantra 2.0 AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

729.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

 

 

Elantra N-Line

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

799.000.000 VNĐ

Khuyến mãi: 

 • Phụ kiện kèm theo xe.

 

 

HYUNDAI CRETA
Liên hệ: 097.686.9119
Creta tiêu chuẩn

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

640.000.000 VNĐ

 

 

Creta đặc biệt

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

690.000.000 VNĐ

 

 

Crera cao cấp

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

740.000.000 VNĐ

 

 

HYUNDAI TUCSON 2022
Liên hệ: 097.686.9119
Tucson 2.0 AT (Tiêu chuẩn)

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

845.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 2.0 AT (Đặc biệt) - XĂNG

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

955.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 2.0 AT (Đặc biệt) - DẦU

5 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.060.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 1.6 AT- Turbo

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

1.055.000.000 VNĐ

 

 

 

HYUNDAI SANTAFE 2020
Liên hệ: 097.686.9119
Santafe 2.4 AT (Tiêu chuẩn)- XĂNG

7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

1.055.000.000 VNĐ

 

Santafe 2.4 AT (Cao cấp)- XĂNG

7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

1.275.000.000 VNĐ

 

 

Santafe 2.2 AT (Tiêu chuẩn)- DẦU

7 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.155.000.000 VNĐ

Santafe 2.2 AT (Cao cấp)- DẦU

7 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.375.000.000 VNĐ

 

 

 

HYUNDAI SOLATI
Liên hệ: 097.686.9119
Solati 2.5 MT

16 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ Dầu

1.080.000.000 VNĐ

 

HYUDAI STARGAZER
Liên hệ: 097.686.9119
Tiêu chuẩn

7 chỗ ngồi. Số tự động IVT Động cơ xăng.

575.000.000 VNĐ

Khuyến mãi:

 • Tiền mặt: 10.000.000
 • Phụ kiện kèm theo.

 

 

Đặc biệt

7 chỗ ngồi. Số tự động IVT Động cơ xăng.

625.000.000 VNĐ

Khuyến mãi:

 • Tiền mặt: 10.000.000
 • Phụ kiện kèm theo.

 

Cao cấp

7 chỗ ngồi. Số tự động IVT Động cơ xăng.

675.000.000 VNĐ

Khuyến mãi:

 • Tiền mặt: 10.000.000
 • Phụ kiện kèm theo.

 

Cao cấp 6 chỗ

6 chỗ ngồi. Số tự động IVT Động cơ xăng.

685.000.000 VNĐ

Khuyến mãi:

 • Tiền mặt: 10.000.000
 • Phụ kiện kèm theo.