Bảng giá xe Hyundai Kon Tum

Bảng giá được cập nhật mới nhất vào ngày 01/11/2019


HYUNDAI GRAN I10 SD
Liên hệ: 097.686.9119
Grand i10 1.2MT/BASE (bản taxi)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

380.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 35.000.000 VNĐ

Grand i10 1.2MT (bản gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

425.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 35.000.000 VNĐ

 

 

Grand i10 1.2AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng.

455.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5.000.000 VNĐ

 

 

HYUNDAI GRAN I10 HB
Liên hệ: 097.686.9119
Grand i10 1.2MT/BASE (bản taxi)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

360.000.000 VNĐ

Ưu đãi:  25.000.000 VNĐ

 

 

Grand i10 1.2MT (bản gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng.

405.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 25.000.000 VNĐ

 

 

 

Grand i10 1.2AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng.

435.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

 

 

HYUNDAI ACCENT 2021
Liên hệ: 097.686.9119
Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn)

5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng.

426.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 25.000.000 VNĐ

Accent 1.4 MT (Gia đình)

5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng.

475.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5.000.000 VNĐ

Accent 1.4 AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

504.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5.000.000 VNĐ

Accent 1.4 AT (Đặc biệt)

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

545.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5.000.000 VNĐ

HYUNDAI ELANTRA 2019
Liên hệ: 097.686.9119
Elantra 1.6 MT

5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng.

580.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 55.000.000 VNĐ

 

Elantra 1.6 AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

655.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 35.000.000 VNĐ

 

 

 

Elantra 2.0 AT

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

699.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 55.000.000 VNĐ

 

 

 

Elantra 1.6 AT- Turbo

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

769.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 65.000.000 VNĐ

 

 

HYUNDAI CRETA
Liên hệ: 097.686.9119
Creta tiêu chuẩn

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

620.000.000 VNĐ

 

 

Creta đặc biệt

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

670.000.000 VNĐ

 

 

Crera cao cấp

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

730.000.000 VNĐ

 

 

HYUNDAI TUCSON 2022
Liên hệ: 097.686.9119
Tucson 2.0 AT (Tiêu chuẩn)

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

825.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 2.0 AT (Đặc biệt) - XĂNG

5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

925.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 2.0 AT (Đặc biệt) - DẦU

5 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.030.000.000 VNĐ

 

 

 

Tucson 1.6 AT- Turbo

5 chỗ ngồi. Số tự động 7 cấp. Động cơ xăng.

1.020.000.000 VNĐ

 

 

 

HYUNDAI SANTAFE 2020
Liên hệ: 097.686.9119
Santafe 2.4 AT (Tiêu chuẩn)- XĂNG

7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

1.030.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

 

Santafe 2.4 AT (Đặc biệt)- XĂNG

7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

1.190.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

Santafe 2.4 AT (Cao cấp)- XĂNG

7 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng.

1.240.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

 

 

Santafe 2.2 AT (Tiêu chuẩn)- DẦU

7 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.130.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

Santafe 2.2 AT (Đặc biệt)- DẦU

7 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.290.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

 

Santafe 2.2 AT (Cao cấp)- DẦU

7 chỗ ngồi. Số tự động 8 cấp. Động cơ dầu.

1.340.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.000.000 VNĐ

 

 

 

HYUNDAI SOLATI
Liên hệ: 097.686.9119
Solati 2.5 MT

16 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ Dầu

1.080.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 85tr tiền mặt

 

HYUDAI H150
Liên hệ: 097.686.9119
H150 - Thùng lửng

389.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5 Triệu 

 

 

H150 - Thùng kín Panel

409.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5 Triệu 

 

 

H150 - Thùng kín Inox

402.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5 Triệu 

 

 

H150 - Thùng MPB

396.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 5 Triệu